Кыргызстанда кайда дарылайт?

Биздин өлкөдө медициналык чейлөөнүн активдүү онүккондүгүно айланыштуу эң алдынкы жана жогорку технологиялду ыкмалар менен жатындын миомасын диагностойт жана дарылайт. Мындан ылдыйда сиздер үчүн жатындын артериясын тыгындоочу жана дарылоочу атайын ооруканалар жонүндө кабар даярдадык.

 • Бишкек:
  НИИХСТО – ЖХОТИИИ
  Кардиоборбор
 • Ош:
  КАРДИОАЗИЯ +
 • Джалал-Абад:
  ЮРНЦССХ – ЖКХТРБ

Журок хирургиясы жана органдарды трансплантацияло илим
Изилдоо институту (ЖХОТИИИ)

Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институту (ЖХОТИИИ) 2004 түзүлгөн жана саламаттык сактоонун мамлекеттик дарылоо-алдын алуу илим изилдөөчү мекемеси болуп эсептелет, ал атайын медициналык-санитардык жардамды жүрөк-кантамыр хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо боюнча көрсөтөт. ЖХОТИИИ жаны операцияларды жүргүзүү үчүн бардык керектүү жайдуулары бар.

МБ “Кардиоборбор”

Кардиоборбор клиникасы 2012 жылдан бери иштеп баштаган. Бүгүнкү кардиобарбар диагностук жана дарылоо жабдуулары бар, пациентерди толук изилдөөчү, оптималдуу дарылоочу жана жогорку технологияда операция кылуучу мекеме.

Жалал-Абад шаарында ЖКХТРБ (Журок кантамыр хирургиясынын туштук Регионалдык Борбору)

ЖКХТРБ башко регионалдык дарылоо-диагностикалык, окуу-илимий кардиология жана кардиохирургия мекеме, мында ординатура,аспирантура боюнча тынымсыз кадрларды даярдоо жүрөт, илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Жылыга ЖКХТРБда 8000 пациенттер изилденишет, 3000 оорунуулар ооруканада дарыланат, алардын 800 операция ыкмасы менен дарыналат. ЖКХТРБда заманбап жабдуулар мене эң жаңы ыкмалар колдонулуп операциялар жасалат.

Ош шаары: МБ “КардиоАзия+”

Медициналык борбор “КардиоАзия Плюс” 2012 жылдан бери иштейт. Клиника жогорку аднетиктеги кардиологиялык жана заманбап нейрохирургиялык жардамдарды берет.

Сизге специалисттин консультациясы керек болсо:


+996 555 710 865

Наш Instagram

Наш Facebook